Hľadať
     
  
Home  Prihlás sa/Registruj English Slovak        Hlavná stránka    Na Stiahnutie   Užívateľský účet   Pridaj článok   Top 10   Archív článkov   Témy   Kontakt   

Hlavné menu

· Úvodná stránka
· Archív článkov
· Najlepších 20
· Naše súťaže
· CQ Infoservis
· HAM vysielanie
· LF+HF
· VHF+SHF
· QRP
· Contesting
· Technika
· Prefix list
· IOTA list
· DX cluster
· QSL info
· VHF databáza a lokátory
· Tabuľka DXCC OM - YL, XYL
· Inzercia
· Linky (www odkazy)
· Na stiahnutie
· Diskusné fórum
· Svetový čas
· Pridaj novinku
· Váš účet
· Súkromné správy
· Odporúčajte nás
· Kniha návštev


OM LOW POWER VHF CONTEST

OM LOW POWER VHF CONTEST
Výsledky preteku 2005
Ceny 2005
Propozície preteku 2006
Výsledky preteku 2006

Propozície preteku 2007
Výsledky preteku 2007

Propozície preteku 2008
Výsledky preteku 2008

Propozície preteku 2009
Výsledky preteku 2009

Propozície preteku 2010
Výsledky preteku 2010

Propozície preteku 2011
Výsledky preteku 2011

Propozície preteku 2012
Výsledky preteku 2012

Propozície preteku 2013
Výsledky preteku 2013

Propozície preteku 2014
Výsledky preteku 2014


Propozície preteku 2015
Výsledky preteku 2015

Propozície preteku 2016
Výsledky preteku 2016

Propozície preteku 2017
Výsledky preteku 2017

Propozície preteku 2018
Výsledky preteku 2018

CQ.sk podporuje Moon contest

MOON contest


Antény OK5IM

OK5IM banner


Kto je on-line?

Vitajte, Anonymous
Užívateľské meno
Heslo
(Registrova?)
Členstvo:
Najnovšie: gardenspace
Nové dnes: 0
Nové včera: 0
Celkove: 3508

ľudí online:
Návštevníkov: 62
Členov: 0
Spolu: 62


Posledných 10 inzerátov

Tento blok zatiaľ nič neobsahuje.


European HAM portal: Contesting

Hľadať články na túto tému:   
[ Návrat domov | Vybrať novú tému ]

CQ World Wide 160-Meter Contest


Tento víkend, presne 21.-23.februára 2014 od 22.00UT do 22.00UT sa koná fonický CQ World Wide 160-Meter Contest.

Najdôležitejšie body propozícií CQ World Wide 160-Meter Contest:
 • Pásmo: 160m, v ITU regióne 1 je to najviac 1810-2000kHz, za predpokladu, že národné povoľovacie podmienky nestanovujú iný rozsah
 • Mód: januárový contest CW, februárový SSB
 • Dĺžka prevádzky: single operátor max. 30h, multi max.40h prevádzky
 • Súťažný kód: RS(T) + US stanice skratku štátu/VE stanice skratku provincie a DX stanice číslo CQ zóny
 • Násobiče: US štáty, VE provincie, DXCC a WAE zeme: IT, GM (Shetland Is.), JW (Bear Is.), TA1 (európska časť Turecka), 4U1VIC, Z6 Kosovo

 • Denníky vo formáte Cabrillo posielajte najneskôr 5 dní po preteku na <160SSB@kkn.net> za SSB časť. Alternatívne je možné zaslať log aj poštou.

  Úplné znenie súťažných podmienok nájdete na: http://www.cq160.com/rules.htm
  Výsledky SWL New Year Contest-u 2014  SWL ID
  Meno
  Skóre
  1
  R3A-847
  Vladimir Ignatov
  355
  2
  ONL908
  Anton Mandos
  340
  3
  ONL4638 Marc Stinkens 232
  4
  NL9723 Johan Heus 190
  5 OK2-36352
  Zdenek Foltyn
  182
  6
  NL6904
  Sjuk Veenstra
  155
  7
  I0-2046/VT Adriano Ficcadenti 119
  8
  NL10312
  Martin Albers
  104
  9
  NL13704
  Marco van den Brandt
  75
  10
  NL13633
  Jakob van der Heide
  14
  Pretek ''Jarný Šprint'' s malým výkonom


  Medzinárodný KV pretek

  (Test SS)
  Súťažné podmienky pre Slovenské a České stanice

  Organizátor : Slovenský zväz rádioamatérov / Slovenská družina QRPákov
  Dátum : Veľkonočný pondelok 21. apríl 2014 / 21.duben 2014 (Každoročne na Veľkonočný pondelok)
  Čas : 14.00 - 20.00 GMT
  Operátor : Jeden operátor (single op )
  Druh prevádzky : Telegrafia (CW, A1A)
  Pásma : 1,8 3,5 7 14 21 a 28 MHz v častiach pásiem doporučených IARU pre preteky
  Výkonové kategórie : A : 1W C : 5W Q : 25 W X : 50W Y : 100W Tieto výkony sú maximálne výstupne výkony
  Pásmové kategórie : 1. jedno pásmo 2. dve/tri pásma 3. všetky pásma
  Súťažný kód : RST, IARU lokátor (prvé štyry znaky) a výkonová kategória. Napr. 579 JN98 C
  Bodovanie : 3 body za QSO s vlastným svetadielom. Platí aj pre české stanice ( OK )
  9 bodov za QSO s iným svetadielom. Platí aj pre české stanice ( OK )
  ** Zahraničné stanice získavajú 18 bodov za QSO so Slovenskom **
  České stanice ( OK ) si tiež počítajú 18 bodov za spojenie s OM stanicami
  Násobiče : sa rátajú na každom pásme zvlášť. Používame dva druhy násobičov:
  a. IARU lokátor ( prvé štyry znaky ) napr. JN98
  b. Prefix ( podľa podmienok diplomu WPX )
  Výsledok : 1. Konečný výsledok je súčet QSO bodov zo všetkých pásiem vynásobený súčtom násobičov zo všetkých pásiem
  2. Za každé zarátané duplicitné QSO odráta vyhodnocovateľ päťnásobok bodov ktoré malo toto QSO priniesť
  3. QSO súčasne na dvoch rôznych pásmach (crossband) neplatia
  Denníky: 1. Na predpísaných tlačivách, osobitne pre každé pásmo s vlastným číslovaním strán
  2. V hlavičke súťažných denníkov sú nasledujúce údaje : Značka, pásmo, a číslo strany x z celkového počtu n.
  3. Na každej strane má byť najmenej 40 QSO s nasledujúcim označením stĺpikov: Dátum, Čas GMT, značka urobenej stanice, RST, odoslaný súťažný kód, prijatý kód, nový Loká- tor, nový Prefix, body za QSO. Nevyplnené miesta v stĺpiku RST sa budú považovať za report 599.
  4. Denníky s použitých pásiem, ktoré účastník nemieni predložiť ako súčasť súťažného denníka sa budu povazovať za kontrolný denník. Tieto denníky označte "Denník pre kontrolu".
  5. Vzorky súťažných denníkov a titulných strán si môžete vyžiadať od vyhodnocovateľa. Môžete tiež použiť svoj formulár denníka s potrebnými údajmi (viď paragrafy 2 a 3).

  Titulná strana má obsahovať nasledujúce podrobnosti: Názov preteku, dátum. Počet platných QSO, bodov a násobičov na každom pásme. Konečný výsledok, meno, značku a adresu operátora. Výkonová kategória, pásmová kategória. IARU lokátor, výstupný výkon TXu, opis zariadenia a ANT, a podpísane čestné prehlásenie.Adresa pre zaslanie súťažných denníkov: Rádioklub OM3KFV, poštový priečinok č.3, 038 61 VRÚTKY. Denníky elektronickou poštou v textovom formáte na om3kfv@zoznam.sk Počítačom vytvorené denníky a titulné strany ktoré sa nepodobajú na predpísané tlačivá alebo sa dajú len ťažko čítať budeme považovať za denníky pre kontrolu. Preteku sa môžu zúčastniť aj poslucháči podľa obvyklých podmienok. Denníky treba odoslať do 30.dní po preteku. Obálku označte "Pretek JS". Pre zahraničie prezentujeme tento pretek ako "Low Power Spring Sprint". Test SS. Za porušenie pravidiel a ducha preteku môže vyhodnocovacia komisia odrátať body alebo diskvalifikovať účastníka preteku. Rozhodnutie komisie je konečné. Stanica môže predložiť súťažný denník len za jednu kombináciu výkon/pásmo.

  Alex OM6SA
  Výsledky preteku „Jarný šprint s malým výkonom“ 2013


  Výsledky preteku „Jarný šprint s malým výkonom“ 2013, ktorý sa konal 1.4.2013 (Veľkonočný pondelok)

  Results of the 2013 Low Power „Spring Sprint“ Contest
  Held on 1.4.2013 (Easter Monday)
  This international contest is organised by the Slovak Amateur Radio Association (SARA) Two different scoring rules apply. One for the Slovak participants and another one for the rest of the world.
  Změna podmínek SSBL


  V lednu 2014 pořadatel vyhlásil anketu ohledně navržených změn podmínek SSBL. K oslovení aktivních účastníků závodu byly využity e-mailové adresy nasbírané z hlášení z roku 2013. Zároveň bylo možné se zúčastnit i prostřednictvím veřejně přístupného diskusního fóra na webu SSBL.

  V anketě byly vyhlášeny 3 návrhy na změnu podmínek:
  1. Zrušení regulace kmitočtového segmentu pořadatelem
  2. Omezení počtu kol do celoročního hodnocení
  3. Zkrácení závodu

  Podle výsledků průzkumu návrhy 2 a 3 nemají jasnou podporu, anketa dopadla v těchto bodech nerozhodně.

  Avšak návrh 1 byl podpořen drtivou většinou zúčastněných. Vzhledem k tomu, že zrušení regulace pásma nemá přímý vliv na dosažené výsledky, pořadatel se rozhodl podmínky závodu změnit již od druhé poloviny tohoto roku, tedy od červencového kola 2014..

  Od července 2014 bude mít bod "Pásmo" následující znění:

  „Pásmo: 80 m. Využití kmitočtů musí být v souladu s kmitočtovou tabulkou IARU REGION 1 HF BAND PLAN a místními předpisy pro telekomunikace a amatérskou radiokomunikační službu..

  Je na každém účastníkovi SSBL, na jeho úvaze a cti, zda bude vysílat na kmitočtech vymezených jiným druhům provozu než je SSB závodní provoz, např. na kmitočtech 3600-3620 kHz určených dle IARU REGION 1 HF BAND PLAN pro digitální druhy provozu; nebo zda bude používat QRO na volacím kmitočtu QRP (3690 kHz) a v jeho bezprostředním okolí.“

  Ostatní body podmínek závodu zůstávají beze změny.

  73! Miloš OK1MZM
  Propozice Zimního QRP závodu na VKV


  Tyto propozice platí od 1.ledna 2011 pro Zimní QRP závod na VKV. ČAV - českomoravští amatéři vysílači vyhlašuji Zimní QRP závod na VKV

  Zimní QRP závod na VKV se koná vždy v neděli prvního celého víkendu v únoru. Můžou se ho zúčastnit závodníci ze všech států. Je to mezinárodní závod.

  Soutěžní pásma:
  - 432 MHz 09.00-11.00 UTC
  - 144 MHz 11.00-13.00 UTC

  Druhy provozu: CW a fone podle povolovacích podmínek, přičemž je nutno dodržovat doporučení I.Regionu IARU pro různé druhy provozu v kmitočtových úsecích radioamatérských pásem.
  CQ World Wide 160-Meter Contest


  Tento víkend, presne 24.-26.januára 2014 od 22.00UT do 22.00UT sa koná telegrafný CQ World Wide 160-Meter Contest. Fonický CQ World Wide 160-Meter Contest bude 22.-24.februára 2013.

  Najdôležitejšie body propozícií CQ World Wide 160-Meter Contest:
 • Pásmo: 160m, v ITU regióne 1 je to najviac 1810-2000kHz, za predpokladu, že národné povoľovacie podmienky nestanovujú iný rozsah
 • Mód: januárový contest CW, februárový SSB
 • Dĺžka prevádzky: single operátor max. 30h, multi max.40h prevádzky
 • Súťažný kód: RS(T) + US stanice skratku štátu/VE stanice skratku provincie a DX stanice číslo CQ zóny
 • Násobiče: US štáty, VE provincie, DXCC a WAE zeme: IT, GM (Shetland Is.), JW (Bear Is.), TA1 (európska časť Turecka), 4U1VIC, Z6 Kosovo

 • Denníky vo formáte Cabrillo posielajte najneskôr 5 dní po preteku <160CW@kkn.net> za CW a <160SSB@kkn.net> za SSB. Alternatívne je možné zaslať log aj poštou.

  Úplné znenie súťažných podmienok nájdete na: http://www.cq160.com/rules.htm
  Podmínky OK - OM DX SSB Contest u 2014


  1. Pořadatel
  Český radioklub, ČRK, ve spolupráci se Slovenským radioklubem, SARA, vyhlašuje první mezinárodní „OK-OM DX SSB Contest 2014“.

  2. Termín závodu
  Vždy druhý celý weekend v dubnu. Tedy 12:00 UTC 12. 4. - 12:00 UTC 13. 4. 2014.

  3. Kategorie:
  o SOAB - jeden operátor – všechna pásma – výkon do 1500 W,
  o SOAB - jeden operátor – všechna pásma – výkon do 100 W,
  o SOAB - jeden operátor – všechna pásma – výkon QRP do 5 W,
  o SOSB - jeden operátor - jedno pásmo, (6 pásem: 160, 80, 40, 20, 15, 10 m), kategorie: HP, LP, QRP,
  o MOST - více operátorů, jeden vysílač,
  o MO2T - více operátorů, dva vysílače,
  o SWL - posluchači – všechna pásma.

  Všechna pásma 1,8 - 28 MHz mimo pásem WARC.
  A1 Contest 2013 - výsledky


  Ver. 20131227


  Category: 144 MHz, Single

  Pl. Call Score QSO Aver. Locator ASL ODX QRB Err. % Power Antenna
  1. OM3FW 96684 297 324.5 JN88RS 587 I1RJP 787 1.6 600 W 2x12el.I0JXX,
  2. OM2RL 57173 193 295.2 JN88NR 199 7S7V 797 2.1 300 W 2x11el.Yagi
  3. OM3RM 48189 153 314.0 JN88QA 128 DK0BN 729 5.4 700 W 16 el I0JXX
  4. OM7AC 24068 99 242.1 JN98NO 330 IQ3LX 615 5.9 250 W 2x9elDK7ZB
  5. OM5CM 21360 83 256.3 JN98DF 165 IK5ZWU/6 683 1.8 750 W 9el.F9FT
  6. OM3YFT 19130 81 235.2 JN99IF 360 E77CV 592 7.6 300 W Quadlong, DL6WU
  7. OM3TZZ 12811 32 399.3 JN88RJ 150 IK5ZWU/6 657 0.0 250 W 7el.DK7ZB
  OK DX RTTY Contest


 • Doba a datum trvání: 00:00 UTC až 24:00 UTC v sobotu třetí celý víkend v prosinci.
 • Druh provozu: RTTY - BAUDOT.
 • Pásma: 10, 15, 20, 40 a 80 metrů podle doporučení IARU
 • Kategorie:
  • A1 - jeden operátor - všechna pásma, výkon nad 100 W - SINGLE-OP ALL HIGH,
  • A2 - jeden operátor - všechna pásma, výkon do 100 W včetně - SINGLE-OP ALL LOW,
  • B - jeden operátor - jedno pásmo - SINGLE-OP 10M, SINGLE-OP 15M, SINGLE-OP 20M, SINGLE-OP 40M nebo SINGLE-OP 80M,
  • C - více operátorů - všechna pásma - MULTI-OP,
  • D - posluchači - SWL.

  Soutěžící v kategoriích A1 a A2 mohou měnit pásmo pouze jednou za pět minut.

 • OK DX RTTY Contest
  988 článkov (99 stránok, 10 na stránku)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 ]

  Užívateľské menu

  Rýchle odkazy
  · Pridať článok
  · Pridať www odkaz
  · Pridať inzerát

  Textová nápoveda
  · Ako sa zaregistrovať?
  · Ako pridať článok?
  · Ako pridať link?
  · Ako pridať inzerát?
  · Ako pridať tému do fóra?


  Google  Otázky pre Vás

  Povolili by ste používanie remote station?

  Áno
  Nie
  Neviem  Výsledky
  Ankety

  hlasov: 961
  Komentáre: 0


  OM HAM roka

  Rok 2004
  Dipl. Ing. Jaroslav Just
  OM3TA, SK


  Rok 2005
  Rudolf Karaba
  OM3PC


  Rok 2006
  MUDr.Harry Činčura
  OM3EA


  Rok 2007
  Dipl. Ing. Radoslav Gališ
  OM6KW


  Rok 2008
  Ing. Jaroslav Kubíček
  OM1II


  Rok 2009
  Jozef Ivan
  OM3NA (in memoriam)
  a
  Peter Martiška
  OM3PA


  Rok 2010
  Anton Srnka
  OM1AEG


  Rok 2011
  Dušan Pavlík
  OM2ADP


  KV podmienky


  Ako rozumieť podmienkam šírenia?

  Podmienky na 2m

  Aurora:
  Status

  Es vrstva:
  Status

  Dnešný vývoj vo vesmíre:
  Horizontálna os - 3 hodiny/stĺpec


  Subdomény cq.sk

  OK1CSS Štepán
  OM5JA Tóno
  OK1TNM Rudo
  OK2AB Rostislav
  OM3KRN RK Nitra
  OTC SARA - OM9OT
  OM7KW, ex OM7AAS
  Contestový tím OM0A


  Partneri

  Svetelektro.com
  SATTECH TV, SAT a měřící technika
  LC Antennas - antény, baluny, ununy